خواص درمانی عسل
برچسب ها
عسل باریجه و خواص شگفت انگیز گیاه آن

عسل باریجه و خواص شگفت انگیز گیاه آن

گیاه باریجه تنها یکبار گل می دهد و در چند سال اول رشد برگ هایی طوقه ایی طور تولید می کند ولی در سال آخر رشد گل و میوه هم می دهد. فرآورده ی این گیاه دارای بوی قوی، معطر، ...