خواص درمانی عسل
برچسب ها
انواع عسل طبیعی و خاصیت آنها

انواع عسل طبیعی و خاصیت آنها

برخی بر این باورند که عسل طبیعی و خالص ممکن نیست شکرک بزند اما این باور غلط است و عسل خالص هم ممکن است شکرک بزند. برخی مواقع عسل را بدون اینکه تصویه کنند با موم آن به فروش میرسانند در ...

رنگ و طعم عسل طبیعی

رنگ و طعم عسل طبیعی

به طور کلی رنگ و طعم به یکدیگر وابسته اند به طوریکه عسل های روشن طعم ملایم و عسل های تیره طعم تند دارند.عسل بر حسب اینکه متعلق به کدام منطقه و کدام گل باشد رنگش متفاوت است؛ و به ...