خواص درمانی عسل
برچسب ها
عسل و زنبور عسل

عسل و زنبور عسل

تعریف عسل عسل واژه ای عربی است که در فارسی به آن انگبین می گویند. عسل عبارت است از ماده ی شیرینی که توسط زنبورهای عسل از شهد و قند گل های گیاهان جمع آوری می شود و پس از تغییرات ...