زنبورستان شرکت مهران آویشه
زنبورستان های شرکت مهران آویشه در منطقه زیبای طالقان با پوشش گیاهی و طبیعت متنوع و بی نظیر بستر بسیار مناسبی برای تولید انواع عسل طبیعی و عسل کوهستان می باشد.