کارخانه مهران آویشه
کارخانه آبشن در دامنه کوه گزرچال در مقابل قله دوهاله و در مجاورت روستای مهرانِ طالقان در زمینی به وسعت 6000 متر مربع واقع شده است. ساختمان کارخانه به صورت سوله در دو طبقه طراحی شده است که طبقه زیرین آن به عنوان انبار مواد اولیه، گرمخانه ها و واحد عسل گیری در نظر گرفته شده و در طبقه فوقانی، سالن تولید، آزمایشگاه، انبار محصول، دفتر اداری و همچنین 3 واحد ساختمان مسکونی، اداری و انبارهای سوخت و تاسیسات نیز در مجاورت کارخانه اجرا گردیده است.