بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته(اگروفود)
آمار بازدید : 2655
آخرین بروز رسانی : 2019/08/06-06:08

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته(اگروفود)

ضضض


شرکت تعاونی مهران آویشه (عسل آبشن) مقدم شما عزیزان را جهت بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته اگروفود سالن 8 غرفه 40 گرامی می دارد.