اخبار و رویدادها
کسب مقام کارآفرین برتر و تعاونی برتر سال 92

کسب مقام کارآفرین برتر و تعاونی برتر سال 92

برای پنجمین سال متوالی ، کسب مقام پر افتخار عناوین کار آفرین برتر سال 1392 و همچنین تعاونی برتر سال 1392 استان البرز برای جناب آقای مهندس مهرانی و هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی تولیدی مهران آویشه

نویسنده مدیر سایت ناشر عسل آبشن
تعاونی برتر سال 1394 استان البرز در حوزه صادرات و ارز آوری

تعاونی برتر سال 1394 استان البرز در حوزه صادرات و ارز آوری

شرکت مهران آویشه موفق به  کسب عنوان تعاونی برتر سال 1394 استان البرز در حوزه صادرات و ارزآوری شد.

نویسنده مدیر سایت ناشر عسل آبشن